Rodinný dům Tver

Základní parametry domu
 • dispozice domu: 5+1
 • zastavěná plocha: 86,40 m²
 • obestavěný prostor 535,68 m³
 • užitková plocha celkem 126,72 m²
 • užitková plocha přízemí 66,22 m²
 • výška domu od hřebene střechy 6,20 m
 • sklon střechy 7,00º
Cena typového projektu
 • od 32 800 Kč vč. DPH


Poptat projekt

Dispozice

dispozice dispozice

Legenda místností

číslo místnosti místnost výměra
1.01 Zádveří 5,40 m²
1.02 Obývací pokoj 35,73 m²
1.03 Kuchyň 7,26 m²
1.04 Spíž 1,50 m²
1.06 Koupelna 3,78 m²
1.06 Technická místnost 3,73 m²
2.01 Schodiště 6,15 m²
2.03 Ložnice 16,11 m²
2.04 Šatna 6,12 m²
2.05 Pokoj 14,13 m²
2.06 Pokoj 11,50 m²
2.07 Koupelna 4,97 m²
2.08 WC 1,52 m²

Obsah základního typového projektu:

Část: Architektonicko - stavební řešení
 • Technická zpráva - stavební a architektonické řešení, popis členění, technické ukazatele (rozměry, plochy) a technické řešení konstrukcí
 • Výkres základů v měřítku 1:100
 • Půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100
 • Půdorys krovu (alt. stropu) v měřítku 1:100
 • Půdorys střechy v měřítku 1:100
 • Řez stavbou v měřítku 1:100
 • Materiálové řešení pohledů v měřítku 1:100
 • Výpisy oken a dveří
 • Skladby konstrukcí
Část: Technika prostředí staveb
 • Vytápění - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Vzduchotechnika - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Zdravotní instalace (vnitřní vodovod a kanalizace) - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Elektroinstalace - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
Projektová dokumentace je zpracována v podrobnosti pro společné územní řízení a stavební povolení (respektive územní souhlas a ohlášení stavby) dle vyhlášky 499/2006 Sb. a změny 62/2013 Sb., příloha č.4. Základní typový projekt neobsahuje z důvodu individuálního řešení umístění domu na pozemku: Průvodní zprávu, Souhrnnou technickou zprávu, Situační výkresy (umístění domu), Požárně bezpečnostní řešení, Statické posouzení, Dokumentace napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, Průkaz energetické náročnosti budov a další stanoviska a posudky potřebné pro vyřízení stavebního povolení. V případě zájmu o kompletní projekt nebo úpravu dle Vašich představ, nás kontaktujte pro vypracování cenové nabídky o rozšíření základního typového projektu.