Rodinný dům Orenburg

Základní parametry domu
 • dispozice domu: 4+1
 • zastavěná plocha: 148,56 m²
 • obestavěný prostor 449,54 m³
 • užitková plocha celkem 109,82 m²
 • užitková plocha přízemí 109,82 m²
 • výška domu od hřebene střechy 4,86 m
 • sklon střechy 30,00º
Cena typového projektu
 • od 25 800 Kč vč. DPH


Poptat projekt

Dispozice

dispozice

Legenda místností

číslo místnosti místnost výměra
1.01 Zádveří 3,99 m²
1.02 Jídelna 24,50 m²
1.03 Kuchyň 7,71 m²
1.04 Obývací pokoj 29,43 m²
1.05 Ložnice 12,02 m²
1.06 Pokoj 9,17 m²
1.07 Pokoj 9,01 m²
1.08 Šatna 4,27 m²
1.09 Koupelna 4,20 m²
1.10 WC 2,18 m²
1.11 Technická místnost 1,44 m²
1.12 Spíž 1,90 m²

Obsah základního typového projektu:

Část: Architektonicko - stavební řešení
 • Technická zpráva - stavební a architektonické řešení, popis členění, technické ukazatele (rozměry, plochy) a technické řešení konstrukcí
 • Výkres základů v měřítku 1:100
 • Půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100
 • Půdorys krovu (alt. stropu) v měřítku 1:100
 • Půdorys střechy v měřítku 1:100
 • Řez stavbou v měřítku 1:100
 • Materiálové řešení pohledů v měřítku 1:100
 • Výpisy oken a dveří
 • Skladby konstrukcí
Část: Technika prostředí staveb
 • Vytápění - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Vzduchotechnika - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Zdravotní instalace (vnitřní vodovod a kanalizace) - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Elektroinstalace - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
Projektová dokumentace je zpracována v podrobnosti pro společné územní řízení a stavební povolení (respektive územní souhlas a ohlášení stavby) dle vyhlášky 499/2006 Sb. a změny 62/2013 Sb., příloha č.4. Základní typový projekt neobsahuje z důvodu individuálního řešení umístění domu na pozemku: Průvodní zprávu, Souhrnnou technickou zprávu, Situační výkresy (umístění domu), Požárně bezpečnostní řešení, Statické posouzení, Dokumentace napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, Průkaz energetické náročnosti budov a další stanoviska a posudky potřebné pro vyřízení stavebního povolení. V případě zájmu o kompletní projekt nebo úpravu dle Vašich představ, nás kontaktujte pro vypracování cenové nabídky o rozšíření základního typového projektu.