Rodinný dům Omsk

Základní parametry domu
 • dispozice domu: 2x 3+kk
 • zastavěná plocha: 117,81 m²
 • obestavěný prostor 704,84 m³
 • užitková plocha celkem 187,08 m²
 • užitková plocha přízemí 92,13 m²
 • výška domu od hřebene střechy 7,20 m
 • sklon střechy 15,00º, 35,00º
Cena typového projektu
 • od 32 800 Kč vč. DPH


Poptat projekt

Dispozice

dispozice dispozice

Legenda místností

číslo místnosti místnost výměra
A1.01 Zádveří 2,90 m²
A1.02 Chodba 6,33 m²
A1.03 Jídelna 20,61 m²
A1.04 Kuchyň 8,27 m²
A1.05 Obývací pokoj 21,75 m²
A1.06 Ložnice 17,83 m²
A1.07 Koupelna 4,46 m²
A1.08 Spíž 2,10 m²
A1.09 Šatna 2,21 m²
B1.01 Zádveří 3,12 m²
B1.02 Technická místnost 2,77 m²
B2.03 Chodba 9,16 m²
B2.04 Jídelna 19,02 m²
B2.05 Kuchyň 7,59 m²
B2.06 Obývací pokoj 19,93 m²
B2.07 Ložnice 19,69 m²
B2.08 Šatna 4,05 m²
B2.09 Koupelna 5,53 m²
Balkon 12,71 m²
Balkon 2,40 m²

Obsah základního typového projektu:

Část: Architektonicko - stavební řešení
 • Technická zpráva - stavební a architektonické řešení, popis členění, technické ukazatele (rozměry, plochy) a technické řešení konstrukcí
 • Výkres základů v měřítku 1:100
 • Půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100
 • Půdorys krovu (alt. stropu) v měřítku 1:100
 • Půdorys střechy v měřítku 1:100
 • Řez stavbou v měřítku 1:100
 • Materiálové řešení pohledů v měřítku 1:100
 • Výpisy oken a dveří
 • Skladby konstrukcí
Část: Technika prostředí staveb
 • Vytápění - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Vzduchotechnika - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Zdravotní instalace (vnitřní vodovod a kanalizace) - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Elektroinstalace - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
Projektová dokumentace je zpracována v podrobnosti pro společné územní řízení a stavební povolení (respektive územní souhlas a ohlášení stavby) dle vyhlášky 499/2006 Sb. a změny 62/2013 Sb., příloha č.4. Základní typový projekt neobsahuje z důvodu individuálního řešení umístění domu na pozemku: Průvodní zprávu, Souhrnnou technickou zprávu, Situační výkresy (umístění domu), Požárně bezpečnostní řešení, Statické posouzení, Dokumentace napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, Průkaz energetické náročnosti budov a další stanoviska a posudky potřebné pro vyřízení stavebního povolení. V případě zájmu o kompletní projekt nebo úpravu dle Vašich představ, nás kontaktujte pro vypracování cenové nabídky o rozšíření základního typového projektu.