Rodinný dům Krasnodar

Základní parametry domu
 • dispozice domu: 4+kk
 • zastavěná plocha: 96 m²
 • obestavěný prostor 620,40 m³
 • užitková plocha celkem 144,48 m²
 • užitková plocha přízemí 70,29 m²
 • výška domu od hřebene střechy 7,02 m
 • sklon střechy 15,00º
Cena typového projektu
 • od 32 800 Kč vč. DPH


Poptat projekt

Dispozice

dispozice dispozice

Legenda místností

číslo místnosti místnost výměra
1.01 Zádveří 10,55 m²
1.02 Obývací pokoj 35,56 m²
1.03 Kuchyň 13,65 m²
1.04 Koupelna 3,60 m²
1.05 Technická místnost 2,79 m²
1.06 Šatna 4,14 m²
2.01 Chodba 19,19 m²
2.02 Ložnice 15,35 m²
2.03 Pokoj 10,31 m²
2.04 Pokoj 10,50 m²
2.05 Koupelna 6,94 m²
2.06 Šatna 6,20 m²
Balkon 5,70 m²

Obsah základního typového projektu:

Část: Architektonicko - stavební řešení
 • Technická zpráva - stavební a architektonické řešení, popis členění, technické ukazatele (rozměry, plochy) a technické řešení konstrukcí
 • Výkres základů v měřítku 1:100
 • Půdorysy jednotlivých podlaží v měřítku 1:100
 • Půdorys krovu (alt. stropu) v měřítku 1:100
 • Půdorys střechy v měřítku 1:100
 • Řez stavbou v měřítku 1:100
 • Materiálové řešení pohledů v měřítku 1:100
 • Výpisy oken a dveří
 • Skladby konstrukcí
Část: Technika prostředí staveb
 • Vytápění - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Vzduchotechnika - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Zdravotní instalace (vnitřní vodovod a kanalizace) - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
 • Elektroinstalace - Technická zpráva, půdorysná schéma v měřítku 1:100
Projektová dokumentace je zpracována v podrobnosti pro společné územní řízení a stavební povolení (respektive územní souhlas a ohlášení stavby) dle vyhlášky 499/2006 Sb. a změny 62/2013 Sb., příloha č.4. Základní typový projekt neobsahuje z důvodu individuálního řešení umístění domu na pozemku: Průvodní zprávu, Souhrnnou technickou zprávu, Situační výkresy (umístění domu), Požárně bezpečnostní řešení, Statické posouzení, Dokumentace napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, Průkaz energetické náročnosti budov a další stanoviska a posudky potřebné pro vyřízení stavebního povolení. V případě zájmu o kompletní projekt nebo úpravu dle Vašich představ, nás kontaktujte pro vypracování cenové nabídky o rozšíření základního typového projektu.